hyundai santafe 2019

SANTAFE 2.4 XĂNG ĐẶC BIỆT

Giá ny: 1.135.000.000 VNĐ

Giá km: 1.100.000.000

Xem chi tiết Mua ngay
SANTAFE 2.4 XĂNG CAO CẤP

Giá ny: 1.185.000.000 VNĐ

Giá km: 1.138.000.000

Xem chi tiết Mua ngay
SANTAFE 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT

Giá ny: 1.195.000.000 VNĐ

Giá km: 1.160.000.000

Xem chi tiết Mua ngay
SANTAFE 2.2 DẦU CAO CẤP

Giá ny: 1.245.000.000 VNĐ

Giá km: 1.197.000.000

Xem chi tiết Mua ngay